Privacybeleid

Dit privacybeleid zet uiteen hoe Golvita de informatie gebruikt en beschermt die u verstrekt aan Golvita bij het gebruik van deze website.

Golvita wordt ertoe gehouden te garanderen dat uw privacy beschermd wordt. Indien we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waardoor u geïdentificeerd kunt worden als u deze website gebruikt, dan kunt u er van op aan dat deze informatie enkel gebruikt zal worden in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Golvita mag dit beleid wijzigen door deze pagina te updaten. U moet deze pagina van tijd tot tijd bekijken om u ervan te vergewissen dan u het eens bent met de wijzigingen. Dit beleid is in voege sinds 1 december 2011.

Wat verzamelen we

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

  • naam en functietitel
  • contactinformatie inclusief e-mailadres
  • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
  • andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en/of aanbiedingen

Wat doen we met de verzamelde informatie

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften beter te begrijpen en om u een betere dienstverlening aan te bieden, met name omwille van de volgende redenen:

  • Intern bijhouden van rapporten.
  • We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
  • We kunnen periodiek promomails versturen naar het e-mailadres dat u doorgegeven heeft, over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie die u mogelijk interessant zult vinden.
  • Van tijd tot tijd kunnen wij uw informatie ook gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. We kunnen u contacteren per e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen naargelang uw interesses.

Beveiliging

We houden ons eraan u te garanderen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of onthulling te voorkomen, hebben we gezorgd voor gepaste tastbare, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we online verzamelen te beveiligen en te vrijwaren.

Hoe gebruiken we de cookies

Een cookie is een klein bestand dat toelating vraagt om op de harde schijf van uw computer geplaatst te worden. Als u daarmee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie om het webverkeer te analyseren of het laat u iets weten als u een bepaalde site bezoekt. Cookies maken het voor web applicaties mogelijk om u te behandelen als een individu. De web applicatie kan haar handelingen afstemmen op uw behoeften, wensen en behoeften door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken contact log cookies om te identificeren welke pagina's gebruikt worden. Dat helpt ons om de gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en om onze website te verbeteren om hem af te stemmen op de behoeften van de klanten.

We gebruikten deze informatie enkel voor statistische doeleinden en daarna worden de gegevens verwijderd uit het systeem.

U kunt ervoor kiezen om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen doorgaans wijzigen om cookies te weigeren als u dat wenst. Dit kan er wel voor zorgen dat u de site niet ten volle kunt benutten.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Merk wel op dat, eens u deze links gebruikt heeft om onze website te verlaten, wij geen controle meer hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de bescherming en privacy van de informatie die u geeft tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en die sites vallen niet onder dit privacybeleid. U moet waakzaam zijn en het privacybeleid bekijken dat van toepassing is op de website in kwestie.

Uw persoonlijke informatie beheren

U kunt er als volgt voor kiezen om het vergaren of gebruiken van uw persoonlijke informatie te beperken:

  • als u gevraagd wordt om een formulier in te vullen op de website, ga dan op zoek naar het vakje dat u kunt aanvinken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie gebruikt wordt voor marketing doeleinden
  • als u ons eerder al toestemming gegeven heeft voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketing doeleinden, dan kunt u dat op elk ogenblik wijzigen door ons te schrijven of te mailen op info@golvita.com

Wij verkopen, verdelen of leasen uw persoonlijke informatie niet aan derden tenzij we daarvoor uw toestemming hebben of tenzij we daartoe wettelijk verplicht worden. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u dit interessant zult vinden, indien u ons meldt dat u dit wilt.

U kunt de details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bezitten volgens de Wet op de Gegevensbescherming van 1998. U zult een kleine bijdrage moeten betalen. Als u een kopie wenst van uw informatie, gelieve dan te schrijven naar Golvita • Kustlaan 27 bus 3.2 • 8300 Knokke-Heist • België.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u bijhouden niet correct is of onvolledig is, gelieve ons dan zo snel mogelijk te schrijven of te mailen, op bovenvermeld adres. Wij zullen de verkeerde informatie onmiddellijk corrigeren.

Uw privacy telt voor Golvita.

Nieuwsflash

More info

Nieuw verkooppunt in België

Beste golfers, we zijn blij te kunnen aankondigen dat onze producten vanaf heden verkrijgbaar zijn in Golf Center • Wevelgem en Wavre • België!

New Golvita retailer in Belgium

Fellow Golfers, we are delighted to announce that our products are now available at Golf de Falnuée • Mazy • Belgium!

New Golvita retailer in Belgium

Fellow Golfers, we are delighted to announce that our products are now available at FredOgolf • Dion-Le-Val • Belgium!

Verkoop Golvita in uw club

Geïnteresseerd?

Contact